OPPHAVSRETT

 

 

Bruk av tekst og bilder fra www.strekk-tak.no

All tekst og alle bilder som er publisert på vår nettside www.strekk-tak.no er skrevet og tatt av Dekor & Design Strekktak AS og beskyttet i overensstemmelse med alle norske opphavs- og åndverksrettslige lover og bestemmelser. Dersom du ønsker å benytte tekst eller bilder fra vår nettside må det avtales med oss før eventuell publisering andre steder. Alle forespørsler ang. bruk av opphavsrettslig materiale sendes til post@strekk-tak.no

 

Ved bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale skal opphavsmannen alltid navngis.