Kontorlokaler Farnese Eiendomsforvandling

 Kunden ønsket å dele kontoret i to soner – den ene skulle vært møteromssone og den andre kontordel. Vi har løst dette ved bruk av lyslinjer som indikerer soneinndeling. Rundt lampe over møtebordet ble det brukt en lyslinje med kombinasjon av svart blankt strekktak med en lampe i midten. Her kan man velge mellom forskjellige typer belysninger der lyslinje gir mindre lys og fungerer som dekorativ belysning. Til gardiner ble det brukt spesielt tilpasset gardinprofil i kombinasjon med strekktak og LED.