Schenker

Store rektangulære lysflåer ble montert i fellesarealer iht. design fra arkitekten. Flåtene ble montert i flukt med resterende systemhimlingen.