Schenker

 

Store rektangulære lysflåer ble montert i fellesarealer iht. design fra arkitekten fra Metropolis arkitektur & design. Flåtene ble montert i flukt med resterende systemhimlingen.

 

Fotograf: Ragnar Hartvig